POZOR: Změna emailů (viz kontakty)
Motýlek > Akce a projekty > Zapojení MŠ do projektů > Ekologická výchova MRKVIČKA

Ekologická výchova MRKVIČKA


Mrkvička je dlouhodobým programem
 Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina (SSEV Pavučina).

Cílem projektu Mrkvička je poznávat kouzlo pobytu v přírodě, zkoumat přírodu všemi smysly.

Projekt umožňuje pedagogům seznámit se se zajímavými kolegyněmi, pravidelně se setkávat, předávat si vzájemně nápady a nechat se inspirovat nápady druhých.
Projekt poskytuje metodickou a informační podporu a umožňuje vzájemnou výměnu zkušeností mezi školami v oblasti EVVO.  Poskytuje metodickou a informační podporu a umožňuje vzájemnou výměnu zkušeností mezi školami v oblasti EVVO. Podpora MŠ zahrnuje především pravidelné rozesílky metodických a informačních materiálů včetně Informačního bulletinu MRKVIČKA.