POZOR: Změna emailů (viz kontakty)

Info pro rodiče nových dětí

Motýlek > Pro rodiče > Informace pro rodiče nových dětí

Vážení rodiče,

první vstup dítěte do mateřské školy znamená velkou změnu nejen pro dítě, ale také pro Vás, rodiče. Velmi důležitá je spolupráce s mateřskou školu, s paní učitelkami ve třídě a to nejen v určité době, ale v době od nástupu dítěte do školky až po ukončení docházky v mateřské škole.

Některé tuto změnu snášejí snadno, jiným přináší adaptace na nové prostředí velké problémy. Některé dítě si lehce zvykne na školku, učitelku i kolektiv, jiné každé ráno pláče a nechce se rozloučit s maminkou nebo tatínkem. Za adaptačními obtížemi stojí" typ osobnosti dítěte, předchozí zkušenosti s jinými dětmi i dospělými a v neposlední řadě i mateřská škola, do které dítě nastupuje.

Naše mateřská škola je čtyřtřídní, postavená uprostřed panelového sídliště a se zahradou. Vzhledem k tomu, že v ní děti tráví podstatnou část dne, bylo a je naší snahou, aby pobyt děti prožívaly v klidu a s pocitem uspokojení a radosti.

Víme, že na pohodu dětí má podstatný vliv partnerský vztah školy a rodiny. Proto se již několik let snažíme navazovat kontakt s rodinami dětí ještě dříve, než nastoupí do naší Motýlkové školky. Pravidelně organizujeme při zápisu Den otevřených dveří, rodiče a děti tak mají možnost poznat naší školku, když jdou se svým dítětem se do naší školičky přihlásit.  V loňksém roce jsme zavedli i Den otevřených dveří, který se koná poslední prázdninový den pro rodiče a nové děti přijaté  v novém školním roce. Široká veřejnost, ale hlavně rodiče a nově nastupující děti, mají možnost projít si celou školní budovou, pohrát si v jednotlivých barevných třídách, porovnat uspořádání tříd, zda vyhovují nejrůznějším činnostem dětí, zda a jaké jsou hračky, pomůcky, náčiní. Hlavně si ale rodiče mohou pohovořit s paní učitelkou ve třídě, kam dítě v novém školním roce nastoupí právě o něm, o jeho zvyklostech, zvláštnostech, nadání a možnostech jeho uplatnění například v některých aktivitách k tomuto účelu mohou využít dotazník, který dostávají již při přijetí dítěte do mateřské školy.

Rodiče s také mohou zeptat na vše ohledně denního režimu, pitného režimu, odpočinku po obědě, vhodnosti oblečení a obutí do třídy i na pobyt venku, o tom, jak mu co nejvíce usnadnit nástup do mateřské školy. Každá paní učitelka velice ráda, profesionálně a pravdivě všem rodičům z již letité zkušenosti poradí,  čeho je třeba se vyvarovat, na co dát zvýšený pozor, jak mají dítěti označit oblečení, co by mohli od dítěte očekávat a jak na různé situace reagovat.

Rodiče, kteří se obávají nástupu svého dítěte do mateřské školy, se většinou trochu zklidní, když jsou ubezpečeni, že počáteční pláč dítěte při odloučení od rodiny je jeho normální obranou proti tak velké změně v dosavadním životě. Vždyť přílišná ochota dítěte opustit mámu nebo tátu a s radostí se vrhnout do náruče zatím cizího člověka, by jistě vypovídala o zcela něčem jiném, ale hlavně ne přirozeném a dobrém.

Pro rodiče nově nastupujících dětí pořádáme ještě před začátkem školního roku malou Informativní schůzku. Zde se dovídají vše ohledně přijímání dětí do MŠ s ohledem na jeho věk, o úplatě a způsobu jejího hrazení, stravování a o platbě za ně, o denním režimu té které třídy a školy a dalších velice potřebných záležitostech, ale hlavně a především o změnách, které s sebou nástup dítěte do mateřské školy přináší.

Zvýšené nároky nejsou totiž kladeny pouze na děti, ale i na rodiče. Ti by se měli zamyslet nad svým vztahem a důvěrou k mateřské škole a učitelkám svého dítěte, měli by být schopni akceptovat, že jejich dítě bude jen jedním mezi ostatními ve skupině, neměli by prosazovat podporu pouze pro své vlastní dítě bez ohledu na ostatní a měli by se naučit důvěřovat svému dítěti, které začne být samostatnějším. Apelujeme na rodiče, aby si dopředu zbytečně nepřipouštěli a neprožívali strach z loučení a z toho, že vše bude od prvního dne pouze problémové a nezvládnutelné, ale aby se naučili spolupracovat s učitelkou, aby společně dokázali najít pro děti tu nejschůdnější cestu k adaptaci na nové prostředí. 


Abychom Vám usnadnili první vstup do mateřské školy, předkládáme Vám rady a obecné požadavky, co bude Vaše dítě  pro spokojený a optimální pobyt v mateřské škole potřebovat, v příloze zdola i zde Jak připravit dítě do MŠ a dále tzv. Desatero pro snadnější adaptaci dítěte, které uvádíme níže:

  1. Mluvte s dítětemo tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je, co se tam bude dít, jaké ho čekají radosti, ale že se mohou vyskytnout i těžkosti. Vyhněte se negativním popisům, jako tam tě naučí poslouchat", tam se s tebou nikdo dohadovat nebude".
  2. Zvykejte dítě na odloučení. Při odchodu dítěti s jistotou řekněte, že odcházíte, ale také ho ujistěte, že se vrátíte.
  3. Veďte dítě k samostatnostizvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že je jediné, které neumí dojít na záchod nebo obléknout kalhoty.
  4. Ujistěte ho, že mu věříte, že nástup do školky zvládne a nikdy školkou nevyhrožujte. Dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest.
  5. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat, ale neodcházejte narychlo nebo ve vzteku.
  6. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného. K překonání zábran z nového prostředí pomůže drobnost, která připomíná domov.
  7. Plňte své sliby, říkejte dětem pouze pravdu. Dítě lépe snáší větší zátěž než nejistotu.
  8. Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy. Platí tu, že zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítě jeho úzkosti.
  9. Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem. Dítě prožívá stres nejen z toho, že je ve školce bez rodičů, ale přidá se i strach z toho, že selže a odměnu pak nedostane.
  10. O možnostech adaptace dítěte si promluvte s učitelkou. Příliš dlouhý pobyt s dítětem ve školce nebo dlouhé loučení nebývá tím správným krokem. Dítě ale musí být ubezpečeno v tom, že je máte rádi, i když jste je dali do školky.

Při vstupu do mateřské školy budete mít veškeré potřebné informace průběžně k dispozici nejen na webových stránkách a nástěnkách v mateřské škole, ale také prostřednictvím osobních kontaktů s pedagogy. Zároveň máte možnost využívat individuálních konzultací s třídními učitelkami (další informace na nástěnkách v šatně každé třídy). V průběhu roku budou také probíhat na třídách schůzky s rodiči.


Vzhledem k tomu, že mateřská škola nezodpovídá za cenné věci, které si děti do mateřské školy donesou, proto doporučujeme, aby rodiče dětem nedávali žádné cenné věci, jako jsou zlaté řetízky či další šperky, může dojít při hrách i dalších činnostech k jejich poškození, ztrátě, ale i k úrazu. Nedávejte dětem do MŠ ani žádné hračky vyjma vyhlášeného tzv. Dne hraček. V mateřské škole máme hraček  a pomůcek dostatek, za donesené hračky mateřská škola nezodpovídá. Výjimkou jsou malé plyšové hračky, se kterými děti po obědě odpočívají.

Také Vás velmi prosíme o řádné označení všech věcí!


Přejeme Vám rodičům šťastný nejen první vstup do mateřské školy, ale i všechen čas stravený v naší mateřské škole.

Mgr. Jarmila Nováková Hořejší, ředitelka mateřské školy a celý kolektiv

31.1.2023