POZOR: Změna emailů (viz kontakty)

Možnosti spolupráce s rodinou

Motýlek > Pro rodiče > Možnosti spolupráce s rodinou

Rodina je pro dítě základní institucí a nejdůležitějším vychovatelem, za výchovu dítěte nese odpovědnost. Mateřská škola na rodinné výchově staví, doplňuje ji. V zájmu rovnoměrného  rozvíjení dítěte je spolupráce mateřské školy s rodinou nejvýznamnější, je hlavním pilířem činnosti mateřské školy pro individuální rozvíjení každého dítěte.

Spolupráce tedy probíhá:

- v každodenním osobním kontaktu pí. učitelek a rodičů, dále na třídních schůzkách a v individuálních konzultačních dnech rodičů v mateřské škole, při akcích školy.  


Zásady naší spolupráce s rodiči dětí:

  • Snažíme se poskytovat rodičům dostatek informací nejen o tom, co ve škole probíhá
  • Nabízíme různé možnosti pro setkávání a vzájemnou komunikaci týkající se nejen prospívání dětí (individuální setkání s rodiči, konzultační dny...)
  • Máme vytvořenou širokou škálu komunikačních kanálů tak, aby se infomace dostaly ke všem rodičům.
  • Připravujeme pro rodiče setkávání s odborníky z různých oblastí (psycholog, speciální pedagog, zdravotník, výživový poradce a další).
  • Poskytujeme čas a prostor pro společná setkávání dětí, jejich rodin ve školce.