POZOR: Změna emailů (viz kontakty)

Navýšení cen stravného od 1.2.2023

Motýlek > Aktuálně > Navýšení cen stravného od 1.2.2023

Aktualizace výše plateb ke školnímu roku 2022/2023:

Vážení rodiče, prosím, věnujte pozornost této informaci:

Od února roku 2023 dojde na naší MŠ k navýšení cen stravného a to z důvodu celkového navyšování potravin i energii v současné době. Navýšení cen bude uskutečněno v souladu s novelou vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Navýšení jsme plánovali od tohoto listopadu 2022, které jsme již oznamovali na třídních schůzkách v září 2022, ale podařilo se nám v rámci hospodaření ještě situaci s postupným zdražováním potravin zvládnout, avšak od února 2023 již navýšení cen je nutné. 

VÝŠE STRAVNÉHO od 1. 2. 2023:

děti 3- 6 leté: 48,00 Kč/den 
dětí 7- 10 let (s OŠD): 51,00 Kč/den

Konkrétní výše za jednotlivá jídla uvedena níže.

Platba za STRAVNÉ  od 1.2.2023 bude činit:

strávníci

3 - 6  let

7  let

přesnídávka

11,00 Kč

11,00 Kč

oběd

27,00 Kč

29,00 Kč

svačina

10,00 Kč

11,00 Kč

Celkem:

48,00 Kč

 51,00 Kč

Prosíme ty rodiče, kteří máte stálé příkazy, o navýšení částky, kterou zasíláte o 120,00 Kč na měsíc od 1. 2. 2023. 

Děkujeme za pochopení.

Za MŠ: ředitelka školy Mgr. Bc. Jarmila Nováková Hořejší