POZOR: Změna emailů (viz kontakty)

Pedagogická diagnostika dětí

Motýlek > Pro rodiče > Pedagogická diagnostika dětí

V souladu s povinným dokumentem pro mateřské školy - Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a zároveň v souladu se Školním vzdělávacím programem naší mateřské školy - podporujeme děti v jejich rozvoji činnostmi, které pro děti připravujeme. Individuálně u každého dítěte sledujeme jeho dosaženou úroveň a pokroky ve vývoji v jednotlivých rozvojových oblastech.

K tomu nám pomáhá diagnostika iSophi, v rámci které máme u každého dítěte přehled o dosaženém vývoji v jednotlivých oblastech a v obdobích. Dosažené pokroky a plán podpory dalšího rozvoje v následujícím období konzultujeme individuálně s rodičem každého dítěte. Rodiče tak mají možnost vědět, jak se dítě projevuje, co už dokáže a také na co eventuálně je potřeba se zaměřit.

Jak uvádíme v sekci Pro rodiče/Pedagogická diagnostika dětí, tuto diagnostiku iSophi máme pořízenou pro všechny věkové kategorie dětí. 

Zde přikládáme více informací k této diagnostice iSophi.