Platby

Aktualizace výše plateb ke školnímu roku 2021/22:

MĚSÍČNÍ poplatky hradí rodiče ve 2 položkách: úplatu + stravné

Forma úhrady - bezhotovostní platbou do banky na účet MŠ (možno i inkasem, tento způsob je pohodlný i pro Vás rodiče)
                         - v mimořádných případech v hotovosti v kanceláři hospodářky školy v předem určeném dni v měsíci
                         - poštovní poukázkou

Termíny výběru stravné a úplata školní rok 2021/2022: 
Termíny plateb jsou vždy vyvěšeny v šatnách dětí a zde na webových stránkách, určeny jsou vždy dva dny v měsíci mezi 8. - 13. dnem v měsíci.

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ŠKOLNÉ:

Úplata je zákonnými zástupci dětí hrazena v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a v souladu se směrnicí MŠ Motýlek č. 4/2021 O úplatě za vzdělávání, směrnice k dispozici v MŠ Motýlek a zde v dokumentech.

Výše úplaty za školní rok 2021/2022 činí:

a) od 1. září do 30. června 2022 činí: 480,00 Kč/měsíc
b) v době prázdninového provozu při uzavření MŠ je úplata vypočtena podle počtu uzavřených dní MŠ, finanční výše na prázdninové měsíce je rodičům oznámena nejpozději v měsíci květnu. 

Bezúplatnost, osvobození od úplaty:

a) V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) jsou děti v povinném předškolním vzdělávání vzdělávány bezplatně. To jsou tedy děti, které jsou ve věku jeden rok před nástupem do školy a děti, které mají odklad školní docházky. 
Rodiče těchto dětí tak hradí pouze stravné.

b) Osvobození od úplaty je zákonný zástupce, na kterého se vztahuje paragraf zákonů o pomoc v hmotné nouzi a zákona o sociálních službách. Konkrétní znění je uvedeno ve směrnici O úplatě (web, nástěnka ve vestibulu vstupních chodby školy).

STRAVNÉ: 
  
Platba za STRAVNÉ činí:

strávníci

3 - 6  let

7  let

přesnídávka

8,00 Kč

9,00 Kč

oběd

21,00 Kč

23,00 Kč

svačina

7,00 Kč

8,00 Kč

Celkem:

36,00 Kč

40,00Kč

Dítě 7 let znamená dítě s odkladem školní docházky.

Bude-li dítě odcházet po obědě, nemá nárok na odpolední svačinu a nebude mu proto ani tato svačina započítána. Rodiče odchody dětí zapisují v sešitech na šatnách dětí. Za předpokladu, že dítě do MŠ dochází celý měsíc pouze do oběda, je možné po předem nahlášené skutečnosti platit stravné bez odpolední svačinky tj. 29,00 Kč/ 1 den nebo 32,00 Kč/1 den. Pokud by děti odcházely po obědě a odpolední svačinu dostávaly, byla by porušována výše uvedená vyhláška O hygienických normách (podmínky pro uchovávání a spotřebování potravin).

Rodiče dále platí:

- v současné době placené kroužky neprobíhají
- informace k případnému konání placených zájmových kroužků podáme 

- akce pro děti 
- akce pro děti jsou hrazeny aktuálně před konáním akce, termíny výběru jsou rodičům oznámeny minimálně 2 týdny předem  na vývěsce v šatně každé třídy.

- rodiče mají také možnost informovat se u učitelek ve třídě.

aktualizováno dne 01. 09. 2021
Mgr. Bc. Jarmila Nováková Hořejší, ředitelka MŠ

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rozumím