POZOR: Změna emailů (viz kontakty)

Povinné předškolní vzdělávání

Motýlek > Pro rodiče > Povinné předškolní vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání a docházka dětí

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na děti narozené od 1.9.2017 do 31.8.2018.
Docházka pro tyto děti je povinná v rozsahu 4 hodiny, a to minimálně od 8.00 hodin do 12.00 hodin denně, mimo školních prázdnin.

V případě nepřítomnosti omlouvá dítě zákonný zástupce osobně, telefonicky nebo emailem. Absenci je také možné omluvit zápisem do formuláře, který je umístěn v šatně každé třídy.

Další informace jsou uvedeny ve Školním řádu MŠ Motýlek.

Za MŠ Motýlek: Mgr. Jarmila Nováková Hořejší, ředitelka