Motýlek > Úřední deska > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

1. Název:

Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 785/26, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení:

Zřizovatel: Statutární město Ústí nad Labem se sídlem Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem

MŠ je zřízena jako příspěvková organizace, viz. Zřizovací listina s platností od 1. 5. 2019

3. Organizační struktura

Mateřská škola se školní jídelnou. Počet tříd: 4, počet dětí: 112, počet zaměstnanců: 14

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní  adresa: Mateřská škola Motýlek, Keplerova 782/26, 400 07 Ústí nad Labem

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Mateřská škola Motýlek, Keplerova 782/26, Ústí nad Labem 

4.3 Úřední hodiny: pondělí a středa 10:00 - 11:30 hodin nebo v jiném čase dle dohody

4.4 Telefonní čísla:     47 550 0030   pevná linka
                                      607 510 116   ředitelka školy
                                      724 311 732   zástupkyně ředitelky školy
                                      ostatní čísla jsou uvedené na webových stránkách školy

4.5. Datová schránka:   c9qz7se    

4.6 Číslo faxu: není 

4.7 Adresa internetové stránky: www.motylek-ms.cz

4.8 Adresa e-podatelny: msmotylek.ul@volny.cz

4.9 Další elektronické adresy: reditelka@motylek-ms.cz
                                                 zastupkynereditelky@motylek-ms.cz    
ekonomka@motylek-ms.cz                               

5. Případné platby lze poukázat: ČSOB č. účtu: 295835100/0300 - hlavní účet MŠ
                                                           ČSOB č. účtu: 161452235/0300 - pro platby rodičů za stravné a úplatu

6. IČO: 70200998

7. DIČ: nemáme

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů:

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní řád

Směrnice o úplatě č. 4/2021

Školní vzdělávací program "Motýlkovo putování s kolečkem" - zveřejněn v mateřské škole v chodbě vstupu rodičů při placení MŠ a na požádání u učitelek každé třídy.

8.2 Rozpočet školy:

Příspěvek na provoz školy poskytuje zřizovatel, platy zaměstnanců jsou hrazeny ze státního rozpočtu.

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020

střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 a 2021

střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020, 2021 a 2022

střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 a 2023

9. Žádosti o informace

Informace lze získat ústně či písemně na adrese: Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, příspěvková organizace nebo elektronicky na adrese msmotylek.ul@volny.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, stížnosti, návrhy a podněty lze podávat písemně nebo elektronicky na výše uvedené adresy (viz bod 9)

11. Opravné prostředky

Lze podat písemně do 30 dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitelky mateřské školy na adrese: Keplerova 782/26, 400 07 Ústí nad Labem

12. Formuláře

Formulář Žádost o poskytnutí informace zde

Formulář Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti zde

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Popisy postupů nejsou vydány

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy:

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění; zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

14.2 Vydané právní předpisy - neexistují

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací - viz Příloha č. 24/2017 Směrnice o svobodném
                                                                              přístupu k informacím zde

15. 2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací - nemáme

16. Licenční smlouvy - neexistují

17. Výroční zpráva:

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rozumím