POZOR: Změna emailů (viz kontakty)

Rozšiřující stálé aktivitiy

Motýlek > Akce a projekty > Rozšiřující stálé aktivitiy

SPORŤÁČEK

Děti se pravidelně účastní pohybových aktivit zaměřených na rozvoj všeobecné obratnosti, her s míčem a s tělocvičným náčiním.
Tyto aktivity probíhají v tělocvičně ZŠ Husova a jsou zajišťovány pedagogy naší mateřské školy.  Děti podporujeme a vedeme k samostatnosti a zdravé sebedůvěře.

Pohybové aktivity probíhají pravidelně ve středu v dopoledních hodinách vždy po třídách. Harmonogram a více informací v naší MŠ.


PLAVÁNÍ

V bazénu v Plavecké hale na Klíši probíhá 1x za 14 dnů v úterý dopoledne pod vedením ředitelky školy plavecký výcvik dětí.  Doprava je zajištěna autobusem tam i zpět za doprovodu pedagogických pracovníků MŠ a plavání je zajišťování po jednotlivých třídách.

Naše Mateřská škola Motýlek jezdí pravidelně každý rok do Plaveckého bazénu v Ústí nad Labem na Klíši. Děti se pod vedením ředitelky školy a dalších učitelek hravou formou učí nebát se vody a k tomu využívají plno vodních a podvodních pomůcek. Malé děti Plaváčci si osvojují motorické učení a zdokonalují se v dovednostech: plavecké dýchání, plavecké splývání, zanoření se a orientace pod hladinou, vstup, pády a skoky do vody, rozvíjí záběrové dovednosti a pocit vody.
Cílem je naučit děti orientaci ve vodě a základům plavání. Děti, které se již účastnily plavání v předchozích rocích, se mohou zdokonalit v plaveckých pohybech a způsobech.


BRUSLENÍ

Ve sportovní aktivitě "Učíme se první kroky na ledě" mají naše děti možnost využívat Zimní stadion v Ústí nad Labem.

Dětem je pohyb přirozený a proto se opravdu každé z přihlášených dětí bruslit naučí. Jde ale především o společně sdílenou radost z pohybu, tak i při dosažení vlastních menších či větších úspěchů.  Zpočátku jde o první kroky s pomocnou nácvikovou hrazdou, balancování na ledě a vyrovnávání vlastního těžiště. Také nějaké pády k tomuto patří a tak se děti učí zvládat i psychicky náročnější situace, být odolní a s vytrvalostí zdolávat překážky.

Snahou je umožnit dětem poznat i jinou sportovní aktivitu, mít možnost se hýbat, zvládat koordinaci těla a procvičit hrubou motoriku.

Děti si užívají zábavnou formu pohybových her a radosti z prožitku. Chlapci si poměřují síly při hrách s hokejkou, stanou se z nich tak na chvíli malí hokejisté a pokročilé holčičky zkouší jednoduché prvky krasobruslařky. Děti se neustále zdokonalují ve svých nově nabytých pohybových dovednostech, které zúročí i při trávení volného času, kdy i s rodinou mohou sdílet společně tyto sportovní aktivity.

Výuku v bruslení vede ředitelka školy a další pedagogičtí pracovníci. U dětí se rozvíjí fyzická a psychická zdatnost, koordinace pohybu těla včetně otužování. Učí se trávit čas aktivním způsobem a rozvíjí se jejich kladný vztah ke sportu. Bohužel v letošním školním roce se nám překrývá tato aktivita s cvičením v tělocvičně ZŠ a vzhledem ke covidové situaci, kdy je pořádání aktivit nejisté, jsme upřednostnili cvičení v tělocvičně, které je kousek od naší MŠ.


LYŽAŘSKÝ KURZ - HRAVÉ LYŽOVÁNÍ

Ve spolupráci se Ski areálem Telnice 20 km od Ústí nad Labem organizujeme lyžařský výcvik dětí. Celý lyžařský výcvik probíhá v rozsahu 5 dnů, kdy děti jsou po celé dny pospolu, užívají si příjemný pobyt na čerstvém vzduchu v kolektivu kamarádů a zároveň se naučí hravou formou základům lyžování včetně jízdy na vleku (pumě). 
Výuka probíhá pod vedením ředitelky školy, která má absolvovaný kurz instruktora lyžování zaměřený na děti předškolního věku a pro žáky v základní škole. Lyžařský výcvik probíhá v bezpečném prostředí dětské lyžařské školy formou her, cvičení a netradičních aktivit dle doporučených metodických postupů tak, aby se nenásilnou formou vytvořil přirozený vztah k nové formě pohybu, pocit jistoty na sněhu, uvolněnosti. Ředitelce při vedení kurzu pomáhají instruktoři ze Ski areálu Zadní Telnice.

Vzhledem ke covidové době se bohužel lyžařský kurz nekonal v roce 2021 a nebude se konat ani v roce 2022.

Již teď se ale těšíme na lyžáček v příštím roce!

MALÁ JÓGA

ŠKOLÁČEK