POZOR: Změna emailů (viz kontakty)

Spolupráce

Motýlek > O školce > Spolupráce

Rodina je pro dítě základní institucí a nejdůležitějším vychovatelem, za výchovu dítěte nese odpovědnost. Mateřská škola na rodinné výchově staví, doplňuje ji. V zájmu rovnoměrného  rozvíjení dítěte je spolupráce mateřské školy s rodinou nejvýznamnější, je hlavním pilířem činnosti mateřské školy pro individuální rozvíjení každého dítěte.

Spolupráce tedy probíhá:

s rodiči
v každodenním osobním kontaktu pí. učitelek a rodičů, dále na třídních schůzkách a v individuálních konzultačních dnech rodičů v mateřské škole, při akcích školy.  

s Pedagogickopsychologickou poradnou v Ústí nad Labem - Krásné Březno 
pravidelně spolupráce při posuzování školní zralosti dětí - mimo jiné i osobními návštěvami kmenové psycholožky v naší škole a její pozorování samostatného projevu dětí v jednotlivých činnostech

se ZŠ:
hospitacemi předškolních dětí v 1. třídách v ZŠ Husova
při vzájemných vystoupeních ZŠ a MŠ (ZŠ Husova a ZŠ Anežky České)
cvičení dětí MŠ v tělocvičně ZŠ Husova

se zřizovatelem - Magistrátem Města Ústí nad Labem

Mezi další spolupráci můžeme řadit spolupráci s Domovy důchodců v Ústí nad Labem, s Krajským kulturním střediskem v Ústí nad Labem, spolupráci s Krajskou hygienou v Ústí nad Labem a pediatry dětí, s hasiči Mojžíř a Neštěmice a v neposlední řadě spolupráce v rámci projektové činnosti s dalšími mateřskými školami nejen v našem městě, ale i s ostatními organizacemi zapojenými do projektů.

aktualizace 31. 08. 2022