POZOR: Změna emailů (viz kontakty)

Stravné

Výše plateb za stravné a úplatu za měsíc září  je vyvěšen v mateřské škole a v průběhu tohoto pondělí znovu vyvěsíme i na tyto nové webové stránky.
Na původních webových stránkách byly platby za měsíc září k dispozici od 7.9.2021.

Prosíme rodiče, kteří doposud platby neuhradili, aby platby obratem uhradili a to nejlépe bezhotovostně na účet naší MŠ. Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Jarmila Nováková Hořejší, ředitelka
17.09.2021