POZOR: Změna emailů (viz kontakty)

MŠ Motýlek obdržela významný certifikát, děti se učí základy zdravé životosprávy

Motýlek > Aktuálně > Ústecký deník o nás napsal

Ústecká MŠ Motýlek za splnění podmínek obdržela v květnu bronzový certifikát z programu Skutečně zdravá škola. Program učí děti základy zdravé životosprávy.

V tomto programu jde o napomáhání dětem osvojit si základy zdravé životosprávy a dále získat představu o tom, jaký proces předchází jídlu na talíři. Současně se snaží dětem přiblížit představu o pěstování a jeho výrobě a umět porozumět vztahům mezi jídlem a okolním světem. Je důležité, aby si děti osvojily základy stravovacích návyků a komplexně rozvíjely kulturu stravování v ekologických a zdravotních souvislostech. S oceněním získá školka přístup k vzdělávání o jídle a stravování, díky čemuž se rozvíjí kvalifikace pracovníků školní jídelny.

Za významný úspěch poděkovalo MŠ Motýlek i vedení města. Na magistrátě přivítal zástupce z MŠ náměstek primátora Bohumil Ježek spolu s manažerkou programu Karolinou Kallmünzerovou, která bronzový certifikát osobně předala ředitelce školky. Dále byl také přítomen pan Zdeněk Plecitý za Ústecký kraj.

Celý tým velmi těší, že se zřizovatel zajímá o výsledky ve vzdělávání, což je pro kolektiv velkou motivací do další práce. Ostatně jednou z nejdůležitějších činností v naší pedagogické práci pro podporu rozvoje dětí je motivovat a oceňovat jejich výsledky a úspěchy. Podobně ocenění a podporu motivace cítíme i my dospěláci," řekla ředitelka MŠ Motýlek Mgr. Jarmila Nováková Hořejší a dodala: Děkujeme všem, kteří nám pomáhali na cestě k získání certifikátu a to především rodičům našich dětí a pak také hlavně vedení Skutečně zdravé školy Mgr. Tomáši Václavíkovi a  Ing. Karolíně Kallmünzerové, kteří byli pro nás po celou dobu plnění programu oporou." (mm)