POZOR: Změna emailů (viz kontakty)

Mateřská škola Motýlek obdržela významný certifikát

Motýlek > Aktuálně > Zřizovatel o nás napsal

Ústecká MŠ Motýlek za splnění podmínek obdržela v květnu bronzový certifikát z programu Skutečně zdravá škola. Program učí děti základy zdravé životosprávy.

V tomto programu jde o napomáhání dětem osvojit si základy zdravé životosprávy a dále získat představu o tom, jaký proces předchází jídlu na talíři. Současně se snaží dětem přiblížit představu o pěstování a jeho výrobě a umět porozumět vztahům mezi jídlem a okolním světem. Je důležité, aby si děti osvojily základy stravovacích návyků a komplexně rozvíjely kulturu stravování v ekologických a zdravotních souvislostech.

S oceněním získá školka přístup k vzdělávání o jídle a stravování, díky čemuž se rozvíjí kvalifikace pracovníků školní jídelny.

Za významný úspěch poděkovalo MŠ Motýlek i vedení města. Na magistrátě přivítal zástupce z MŠ náměstek primátora Bohumil Ježek spolu s manažerkou programu Karolinou Kallmünzerovou, která bronzový certifikát osobně předala ředitelce školky. Dále byl také přítomen pan Zdeněk Plecitý za Ústecký kraj.

Gratulujeme všem k zaslouženému ocenění.