POZOR: Změna emailů (viz kontakty)

Informace o mateřské škole

Motýlek > O školce > Informace o mateřské škole

Název školy:
Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, příspěvková organizace


Provoz MŠ:

6.00 - 17.00 hodin


Prostorové podmínky

Škola stojí v Ústí nad Labem - městské části Krásné Březno, v sídlišti Keplerova. Jedná se o jednopatrovou budovu dvou pavilonů, které jsou propojeny hospodářským pavilonem,  v každém z nich jsou umístěny dvě třídy, jedna v přízemí a druhá v 1. patře. V každém podlaží máme šatnu pro děti, umývárnu se sprchovým koutem a sociálním zařízením, třídu a hernu a také kuchyňku, která slouží k výdeji jídla. V hospodářském pavilonu je umístěna školní jídelna, kancelář ředitelky školy, hospodářky a provozní místnosti k úklidu školy. 

Výhodou školy je velká zahrada, která je využívána ve všech ročních obdobích, avšak aktivně především v době od jara do podzimu.

Zahradu postupně vybavujeme novými herními prvky, jako je věžička se skluzavkou, pružinová houpadla, pohyblivá lávka, máme postaven nový zahradní altán, který je pro při pobytu venku děti zázemím. 
Zahradu i společně s dětmi upravujeme, zakládáme bylinkové záhonky, vysazujeme nové stromky a v letošním roce 2021/22 budeme sázet ovocné stromy. 
Vysazujeme také okrasné květiny a keře, o které se společně všichni staráme a pečujeme o ně.

Na zahradě máme dvě pískoviště a  v zahradní místnosti pro děti sociální zařízení.


Třídy mateřské školy a rozdělení dětí

Děti jsou rozděleny do čtyř věkově smíšených tříd. Všechny třídy jsou zaměřeny všeobecně, nejsou specifikovány podle zaměření.  Do tříd jsou děti rozdělovány na základě volby rodičů (pakliže to dovolí povolená kapacita tříd), jsou zohledněny sourozenecké a kamarádské vztahy a to tak, aby mohly být zařazeny do jedné třídy se sourozenci či dětmi, které se znají.

  • Maximální kapacita školy je 112 dětí, v každé třídě může být vzděláváno maximálně 24 dětí, při udělení výjimky zřizovatelem 28 dětí.·       
  • Děti se vzdělávají ve čtyřech smíšených  (heterogenních) třídách. Výhody ke složení dětí ve smíšené třídě viz. zde
  • Každá třída poskytuje zázemí pro celodenní pobyt dětí. Zahrnuje nejen prostor se stolečky pro hry dětí a stravování, ale také hernu, která je využívána i k odpolednímu odpočinku. Součástí každé třídy je výdejna stravy a hygienické zázemí.


Školní jídelna

Škola má svou vlastní jídelnu, která zajišťuje celodenní stravování a to dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu.


Charakteristika pedagogického sboru

Odbornost je jedním z principů vize školy.

Na kvalifikaci pedagogického sboru je kladen velký důraz, současně jsou podporovány i další formy vzdělávání k podpoře odbornosti a prohlubování dalších znalostí a zkušeností.


Spolupráce s jinými subjekty

Přednostním partnerem pro naši spolupráci jsou rodiny dětí, více o spolupráci s rodiči zde

Rodina je pro dítě základní institucí a nejdůležitějším vychovatelem, za výchovu dítěte nese odpovědnost. Mateřská škola na rodinné výchově staví, doplňuje ji. V zájmu rovnoměrného  rozvíjení dítěte je spolupráce mateřské školy s rodinou nejvýznamnější, je hlavním pilířem činnosti mateřské školy pro individuální rozvíjení každého dítěte.

Spolupracujeme i s dalšími subjekty a organizacemi:

s Pedagogicko psychologickou poradnou v Ústí nad Labem - Krásné Březno 
pravidelně spolupráce při posuzování školní zralosti dětí - mimo jiné i osobními návštěvami kmenové psycholožky v naší škole a její pozorování samostatného projevu dětí v jednotlivých činnostech

se ZŠ:
hospitacemi předškolních dětí v 1. třídách v ZŠ Husova a ZŠ Anežky České
při vzájemných vystoupeních s hudební a taneční tématikou
přednáškami v rámci oblasti přechodu dětí z MŠ do ZŠ ( školní zralost a připravenost, logopedie apod.)

se zřizovatelem - Magistrátem Města Ústí nad Labem

Mezi další spolupráci můžeme řadit spolupráci s Domovy důchodců v Ústí nad Labem, spolupráci s Krajskou hygienou v Ústí nad Labem a pediatry dětí, spolupráci s hasiči Městskou Policií, vzájemné sdílení se spřátelenými mateřskými školami a v neposlední řadě spolupráce v rámci projektové činnosti s dalšími mateřskými školami nejen v našem regionu a s ostatními organizacemi zapojenými do projektů.

Aktualizováno 1.9.2023